menu
Word Lid
Vuurwerkverbod en handhaving

Met de jaarwisseling was er een vuurwerkverbod van kracht in Buggenhout. Dit verbod werd zowel in de pers als via gemeentelijke communicatiekanalen onder de aandacht gebracht. In de praktijk blijkt een dergelijk verbod echter moeilijk te handhaven.

Het Vlaams Belang vernam van het College van Burgemeester en Schepenen graag het volgende:

  1. Hoeveel meldingen van overtredingen op het vuurwerkverbod werden er door de politiediensten geregistreerd? Welk was het aandeel hiervan in het totaal voor de politiezone?
  2. Hoeveel boetes werden uitgeschreven naar aanleiding van deze meldingen? Welk was het aandeel hiervan in het totaal voor de politiezone?
  3. Hoe evalueert het College van Burgemeester en Schepenen het vuurwerkverbod? Is het verbod in de toekomst op de huidige manier te beheersen of worden alternatieven overwogen?

Anny Crick
Gemeenteraadslid

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF