menu
Word Lid
Veiligheid in Buggenhout

Het valt nagenoeg niet te ontkennen dat de veiligheid in onze gemeente en bij uitbreiding onze politiezone er niet op vooruit is gegaan.

  • Inbraken in verscheidene huizen, pogingen tot inbraak,
  • diefstallen uit auto’s en bestelwagens,
  • ongelukken met vluchtmisdrijf waarbij zwakke weggebruikers betrokken zijn,
  • vandalisme aan auto’s,
  • vandalisme aan huizen,
  • vandalisme aan het openbaar domein,
  • mensen en jongeren die op een gewelddadige manier worden overvallen,
  • het aloude drugprobleem op de gekende plaatsen.

Onze inwoners maken zich dan ook terecht zorgen nu de donkere wintermaanden voor de deur staan.

Het Vlaams Belang vernam van het College van Burgemeester en Schepenen dan ook graag welke initiatieven, al dan niet preventief, er zullen worden genomen om de veiligheid in Buggenhout te verhogen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF