menu
Word Lid
Samen houden we het proper

Art. 1.6.3.4 van het Algemeen Politiereglement stelt dat eigenaars van honden er altijd toe gehouden zijn om er zorg voor te dragen dat honden het openbaar domein niet bevuilen met uitwerpselen. Hetzelfde artikel stelt eveneens dat de eigenaar van een hond te allen tijde in het bezit moet zijn van een hondenpoepzakje waarvan hij desgevallend onmiddellijk gebruik moet maken om de uitwerpselen van zijn hond te verwijderen. Het hondenpoepzakje met de uitwerpselen mag alleen worden gedeponeerd in de gemeentelijke vuilnisbakken of meegegeven worden met het huisvuil.

Het opruimen van hondenpoep is dus in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter zelf. Om hondenliefhebbers tegemoet te komen en hen een gebruiksvriendelijk middel te bieden om zich op een eenvoudige manier te ontdoen van de hondenpoepzakjes, lieten heel wat steden en gemeenten hondenpoepbuizen plaatsen. Deze zijn ontworpen met het oog op hondenpoepzakjes, waardoor er geen grote zaken in gedeponeerd kunnen worden. De hondenpoepbuizen zijn soms ook voorzien van bijhorende bordjes waarmee de steden en gemeenten hondeneigenaars wil sensibiliseren.

Het Vlaams Belang stelt voor om dergelijke hondepoepbuizen ook op het grondgebied van de gemeente te voorzien.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF