Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / N-VA en Vlaams Belang betreuren ontbreken academische zitting op 11 juli

N-VA en Vlaams Belang betreuren ontbreken academische zitting op 11 juli
Lokaal @ Vlaams Belang

Gemeenschappelijk persbericht N-VA en Vlaams Belang

- De afgelopen jaren werd door de gemeente Buggenhout onder impuls van N-VA op de Vlaams-nationale feestdag telkens een bescheiden, maar kordate academische zitting georganiseerd. Daarbij werden Vlaamsgezinde sprekers zoals Karim Van Overmeire, Hendrik Bogaert en Peter De Roover uitgenodigd om het belang van onze Vlaamse feestdag te onderstrepen.

Een initiatief dat ook werd toegejuicht door het Vlaams Belang. Beide partijen uit de Vlaams-nationale familie stellen nu echter vast dat de huidige CD&V-meerderheid deze academische zitting van het 11 juli-programma heeft geschrapt.

We betreuren dat CD&V de Vlaams-nationale feestdag reduceert tot een Zomerse Donderdag”, stellen fractievoorzitters Wim Mommaers (N-VA) en Steven Creyelman (Vlaams Belang). “We zeggen vanzelfsprekend niet ‘nee’ tegen een feestje op 11 juli, maar wat ons betreft, had het gerust wat meer mogen zijn. Een gemiste kans …

Zowel N-VA als Vlaams Belang drukken de hoop uit dat CD&V onder invloed van Beweging.net geen allergische reactie aan 11 juli heeft opgedaan. Beide partijen zullen de burgemeester en de schepen van Cultuur dan ook op de eerstkomende gemeenteraad ondervragen over het waarom van het schrappen van de academische zitting.


Steven Creyelman
Fractievoorzitter Vlaams Belang Buggenhout
Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Wim Mommaers
Fractievoorzitter N-VA Buggenhout