menu
Word Lid
Minimum één geldautomaat per deelgemeente

De banksector biedt steeds meer diensten online aan en sluit in het verlengde daarvan steeds meer bankkantoren en geldautomaten. Hiermee dreigen ze niet enkel de maatschappij voorbij te snellen, maar laten ze ook een deel van de bevolking in kou staan. Een verwijzing naar de digitale kloof -waarbij het heus niet enkel om ouderen gaat- hoeft in deze geen betoog.

Grote banken als ING, KBC, Belfius en BNP Parisbas startten in dat kader bovendien een samenwerking op met het zogenaamd Batopin-netwerk van bankautomaten tot gevolg. Voor onze gemeente betekent dat dat er -voor om en bij de 15.000 inwoners- nog slechts een handvol geldautomaten ter beschikking zijn.

De gevolgen met betrekking tot de dienstverlening zijn legio. Zo is de bereikbaarheid van een geldautomaat voor onze inwoners aanzienlijk slechter geworden en staan ze te regelmatig letterlijk voor een lege doos omdat de geldvoorraad in de automaten uitgeput is. We hebben het dan nog niet over het gebrek aan privacy en hygiëne in de ruimte van de geldautomaten.

Het Vlaams Belang vernam graag of het College van Burgemeester en Schepenen bereid is om bij de banken die hun automaten in onze gemeente hebben gesloten, en bij Batopin in het bijzonder, aan te dringen om hun dienstverlening op peil te houden, het aantal geldautomaten op te trekken zodat deze voor alle burgers goed bereikbaar zijn, de privacy in het Batopin-kantoor aanzienlijk te verbeteren en ervoor te zorgen dat de geldvoorraad voldoende?

Is het College van Burgemeester en Schepenen bereid om daartoe een schrijven, mede ondertekend door de voltallige gemeenteraad, te richten aan de desbetreffende banken en Batopin in het bijzonder?

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF