menu
Word Lid
Immaterieel cultureel erfgoed

Ons immaterieel cultureel erfgoed is zonder enige twijfel het koesteren waard. Hierbij dient niet alleen aan ons sappig dialect of tal van zegswijzen en gedichten te worden gedacht, maar bijvoorbeeld ook aan (bijna) verloren gegane benamingen van bepaalde straten of buurten.

Het Vlaams Belang stelt dan ook voor om, met behulp van de heemkundige kring, de oude volkse benamingen voor onze Buggenhoutse straten en buurten op te lijsten en deze vervolgens -desnoods gefaseerd- via (nieuwe) straatnaamborden opnieuw wereldkundig te maken. Op deze manier blijft een stukje van onze volkse lokale geschiedenis niet alleen bewaard, maar herleeft ze opnieuw een beetje.

Van het College van Burgemeester en Schepenen vernam het Vlaams Belang dan ook of het bereid is een dergelijk project te steunen en de heemkundige kring hiertoe van de nodige middelen te voorzien.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF