menu
Word Lid
Graffiti in de sporrwegtunnel

Op 17 december vorig jaar werd er de fiets-en voetgangerstunnel aan de Koudehaard, Hooilaart en Hauwerstraat geopend. Infrabel beoogde met de tunnel een verhoogde veiligheid van het trein- en wegverkeer en een verbetering van de mobiliteit en leefbaarheid in de omgeving. Zelfs de stiptheid van het treinverkeer zou naar verluidt positieve effecten ondervinden.

Spijtig heeft het niet al te mogen duren eer er in de tunnel een zekere vorm van vandalisme kon worden vastgesteld. Zo kan er bijvoorbeeld op de muren al graffiti worden aangetroffen.

Omdat in steden zoals Brussel kan worden vastgesteld dat het onbegonnen zaak is om de muren graffitivrij te maken en te houden, maar tegelijkertijd ook dat er zeker respect wordt getoond door graffitievandalen tegenover graffitiartiesten, stelt het Vlaams Belang voor om met Infrabel in overleg te gaan teneinde de muren door een of meerdere graffitiartiesten onder handen te laten nemen.

De modaliteiten zijn vanzelfsprekend voor discussie vatbaar, maar het lijkt voor het Vlaams Belang voor de hand te liggen dat er ter zake een wedstrijd wordt georganiseerd waarbij graffitiartiesten uit de brede streek zich kunnen inschrijven en beoordeeld worden op basis van het voorstel dat zij aanbrengen. Het lijkt het Vlaams Belang bovendien ook nuttig om dit in samenwerking met de Buggenhoutse jeugdwerking te doen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF