menu
Word Lid
Cyberveiligheid

In een recent verleden maakte de hackersgroep Ragnar Locker duizenden nummerplaten, boetes en processen-verbaal buit ten gevolge van een onvoldoende beveiligde server bij de politie. Begin december werd de stad Antwerpen slachtoffer van een aanval door het hackerscollectief Play. Daarbij werd maar liefst 557 gigabyte aan gegevens buitgemaakt. Even later was het de beurt aan de stad Diest. Het rijtje aan slachtoffers van cybercriminelen is zowat eindeloos. Zelfs Defensie werd recent nog het slachtoffer van hackers door een beveiligingslek in bepaalde software.

Willebroek (2020)

Leuven, Hasselt en Genk ook op lijstje van Play.

Cyberveiligheid in ons land staat nergens. Cybercomponent in oprichting.

Buggenhout als ik mijn oude hobby

Het hoeft dus geen betoog dat cyberveiligheid een niet te verwaarlozen element van het beleid dient te zijn. Van de bevoegde schepen vernam ik graag het volgende:

  1. Zijn er al cyberaanvallen op netwerken van de gemeente uitgevoerd? Indien zo, graag meer toelichting bij het (de) soorten aanval(len) en de eventuele gevolgen.
  2. In welke mate besteed de gemeente aandacht aan cyberveiligheid?
    1. Welke verantwoordelijkheden zijn hieromtrent intern?
    2. Welke verantwoordelijkheden zijn uitbesteed aan een externe partner?
  3. Welke (bijkomende) maatregelen heeft de gemeente recent genomen om de digitale veiligheid te versterken naar aanleiding van de verhoogde aandacht van cybercriminelen voor Vlaamse steden en gemeenten?
  4. Inzake opleiding en dus bewustmaking van de risico’s, is er voor de gemeentelijke medewerkers in het verleden al een opleiding geweest en wordt deze desgevallend op regelmatige basis hernieuwd? Indien niet, wordt een dergelijke informatieronde en/of opleiding gepland?
  5. Beschikt de gemeente over een draaiboek in geval ze slachtoffer wordt van cybercriminaliteit?
  6. Plant de gemeente een audit met betrekking tot de veiligheid van de gemeentelijke netwerkinfrastructuur? In hoeverre is het College van Burgemeester en Schepenen in dit kader geïnteresseerd in en op de hoogte van het Project Cyberveilige Gemeenten van de VVSG?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF