menu
Word Lid
BuurtInformatieNetwerken (BIN)

Het aantal tussenkomsten van Vlaams Belang over de concrete invoering en uitvoering van buurinformatienetwerken in onze gemeenten is haast niet meer te tellen. De eerste tussenkomsten over het systeem gaan immers terug tot eerdere legislaturen dan de deze. Het was dan ook in dat kader dat Vlaams Belang zelfs al tijdens vorige legislatuur aandrong om werk te maken van die netwerken. Sterker nog. Alleen al sinds het aantreden van de huidige CD&V-meerderheid zette het Buggenhoutse Vlaams Belang buurtinformatienetwerken een vijftal keer op de agenda van de gemeenteraad.

Niettegenstaande de verklaringen in 2019 (!) van toenmalig burgemeester Pierre Claeys dat de buurtinformatienetwerken zo snel mogelijk zouden worden uitgerold, bleef het -afgezien van de tussenkomsten van Vlaams Belang- oorverdovend stil inzakedit dossier. LIJKT OP ONVERWIJLD! Veel verder dan een informatieavond in het ACC raakte de meerderheid niet.

Tot midden dit jaar de Buggenhoutse CD&V-meerderheid -drieënhalf jaar na die bewuste infoavond- een elektronisch schrijven richtte aan … enkel de Opdorpse buurcomités.

Inzake dit zogenaamde proefproject vernam Vlaams Belang Buggenhout graag het volgende:

 1. Kan de burgemeester de reden van dit plotselinge en weinig openlijk gecommuniceerde initiatief toelichten?
 2. Alsook:
  1. Waarom werd enkel voor Opdorp gekozen?
  2. Door wie/wat werd deze beslissing genomen?
 3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot proefproject?
  1. Hoeveel buurtcomités nemen deel?
  2. Over hoeveel mensen gaat het in concreto?
  3. Is het proefproject opgesteld naar derden, zijnde andere deelnemers dan buurtcomités?
  4. Welke buurten en wijken in Opdorp nemen deel aan het proefproject?
  5. Leverde het proefproject al concrete resulaten?
 4. Wanneer zullen gelijkaardig initiatieven worden uitgerold voor de rest van onze gemeente en hoe zal dit gebeuren?

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF